Special Portability of New Zealand Superannuation or Veteran's Pension - CI Maori

Special Portability of New Zealand Superannuation or Veteran's Pension - CI Maori

Te ‘Akanoonoo‘anga ‘Akaneke (Special Portability) kia rauka i te koi i te Moni Akangaroi a te Aronga Pakari, e ta te Au Vaeau ‘Akangaroi (Veterans) o Aotearoa nei, i te au enua i vao mai ia Aotearoa

Na te ‘Akanoonoo‘anga ‘Akaneke (Special Portabillty) e rauka‘i ia koe i te koi atu rai i taau Moni ‘Akangaroi a te Aronga Pakari, me kare ra, a te Au Vaeau ‘Akangaroi, tei matau koe i te koi i Aotearoa nei, e ka rauka katoa ia koe i te koi, me neke koe ki tetai o teia au basileia o te Moana Nui O Kiva, noo ei.

 • American Samoa
 • Cook Islands
 • Federated States of Micronesia
 • Fiji
 • French Polynesia
 • Guam
 • Kiribati
 • Marshall Islands
 • Nauru
 • New Caledonia
 • Niue
 • Northern Mariana Islands
 • Palau
 • Papua New Guinea
 • Pitcairn Island
 • Samoa
 • Solomon Islands
 • Tokelau
 • Tonga
 • Tuvalu
 • Vanuatu
 • Wallis and Fortuna

Ko te ravenga e rauka‘i ia koe i te koi i taau moni ‘akangaroi a te aronga pakari o Aotearoa me noo koe ki tetai o teia au basileia o te Moana Nui O Kiva, māri ua:

 • kua rauka toou tika‘anga no te koi koe i te moni ‘akangaroi o Aotearoa, i mua ake i ‘akaruke ei koe ia Aotearoa, e perā katoa e,
 • e tika‘anga tinamou toou i te koi i te moni ‘akangaroi o Aotearoa. Ko te au tokorua o te reira aronga tei kore i tau kia koi i teia moni ‘akangaroi (teia tetai ‘akara‘anga, me karē to ratou tokorua i tae ake ki te 65 mataiti), karē ratou e koi i teia moni i vao mai ia Aotearoa, e perā katoa e,
 • ka tere atu i te 52 epetoma i te noo‘anga ki tetai o teia au basileia o te Moana Nui O Kiva, e perā katoa e,
 • te noo tinamou ra koe ki tetai o teia au basileia o te Moana Nui O Kiva me tutaki‘ia atu teia moni kia koe, e perā katoa e,
 • te noo tinamou ra koe, e tei Aotearoa nei koe i te ra i tuku‘ia‘i taau pati‘anga no te ‘akanoonoo‘anga ‘akaneke i taau moni ki vao mai ia Aotearoa (‘akara‘ia atu te au tuatua ‘akakitekite tika tika‘i no te Turanga Tika‘anga Noo ki Aotearoa e rauka‘i i te koi i te au moni tauturu e te au moni ‘akangaroi).

Teia te turanga akanoo o te moni te ka koi koe:

Mei te mea e, kua noo koe ki Aotearoa nei...

Teia taau ka rauka i te koi…

mei te tae‘anga koe ki te 20 mataiti, e kua noo koe tere atu i te 20 mataiti, ma te kore rava koe i ‘akaruke ana i teia enua

Te katoatoa‘anga o te moni tei oti i te ‘akataka‘ia

Mei te tae‘anga koe ki te 20 mataiti, e kua noo koe mei te 10 ki te 20 mataiti, ma te kore rava koe i akaruke ana i teia enua

Ka koi koe, e 1/20 i te tuanga o te moni tei oti i te ‘akataka‘ia no te au mataiti tatakitai mei toou noo‘anga ki konei, i te tae‘anga toou mataiti ki te 20

Mei te tae‘anga koe ki te 20 mataiti, e kua noo koe e 10 mataiti, ma te kore rava koe i ‘akaruke ana i teia enua.

Ka koi koe āpa i te tuanga o te moni tei oti i te ‘akataka‘ia

Ko tetai au tauturu ke atu te ka oronga‘ia atu kia koe i Aotearoa nei, karē te reira e rauka ia koe i te koi i vao mai ia Aotearoa, mei te moni tauturu me noo koe ko koe anake ua, te moni tauturu i te aronga pakipaki-tai (disability allowance), me kare ra, te moni tauturu ‘akarava i te tutaki ngutuare (accommodation supplement).

Mei te mea e, te koi ra koe i tetai moni tauturu (benefit), me karē ra, i tetai moni ‘akangaroi o tetai basileia i vao mai ia Aotearoa, ka ‘akatano‘ia na mua te tuanga moni tei ‘akataka‘ia no te koi, ka ‘akanoo‘ia‘i taau ka koi, kia tau ki tei oti i te ‘akataka‘ia e te ‘akapapa‘anga i runga ake nei.

Karē te Moni Tero i ‘akapae‘ia i Aotearoa nei i mua ake ka raveia‘i te au tutaki‘anga i te au basileia i vao mai ia Aotearoa. Penei ka tutaki tero koe ki te basileia e noo ra koe, no taau au moni e koi ra koe. Me ka tika, kapiki‘ia te au arataki o te tuanga tero o te basileia taau ka neke ki reira noo ei, no te pati atu i tetai au tuatua ‘akakitekite ke atu no teia.

Me ka tika, e ‘akakite mai koe kia matou me ka tupu ake tetai au tauī‘anga te ka riro i te ‘akatuke i taau au koi‘anga moni, penei, mei teia te tu o tetai au tauī‘anga:

 • te au tuatua noou, mei teia tetai au ‘akara‘anga, toou ingoa, me karē ra, te ngai e noo ra koe (address)
 • toou turanga e noo ra koe, mei terā ra e, me kua ‘akamata koe i te noo kapiti e tetai tokorua ou
 • mei te mea e ka neke koe, me kare ra, toou tokorua, ki tetai basileia ke
 • mei te mea e, kua ‘akamata koe, me karē ra, toou tokorua, i te koi i te moni ‘akangaroi a tetai basileia i vao mai ia Aotearoa.

Ka tuku putuputu ia atu tetai au Pepa Ora‘anga (Life Certificates) te ka ‘akaki koe, e ka ‘akaoki mai, ei ravenga i te ‘akapapu e, te tano ra te au tuatua no toou ora’anga, e te turanga o toou au tika‘anga. Me ka tika, e ‘akakite katoa mai koe kia matou, me oki mai koe ki Aotearoa nei noo ei.

E kapiki koe i te Work and Income i mua ake ka aere ei koe ki vao mai ia Aotearoa, ua atu e, eaa toou ‘akakoro‘anga i aere ei koe, e, eaa te roa ia koe i te atea‘anga. Na teia e ‘akapapu, ma te ‘akatinamou ua atu rai e, kua tano meitaki taau ka koi (‘akara‘ia atu te pepa o te tuatua ‘akakitekite no te Aereanga ki Vao Mai i te Basileia).

No tetai au tuatua ‘akakitekite ke ‘akaou mai no runga i te ‘akanoonoo‘anga ‘akaneke, e ringi mai koe ia matou ki runga i te numero, kare koe e tutaki 0800 777 227. Me ka ringi mai koe mei vao mai ia Aotearoa, e ringi mai koe i te numero founu +64 4 978 1180. E tata mai koe kia matou ki te pia mere PO Box 27-178, Wellington, New Zealand, me karē ra, e i-mere mai koe ki runga i te international.services@msd.govt.nz. E ‘akara katoa atu koe i ta matou vepūtaite, i runga i te www.workandincome.govt.nz

No tetai au tuatua ‘akakitekite ke ‘akaou no te Moni ‘Akangaroi (Veterans Pensions) a te Au Vaeau, me ka tika, kapiki‘ia atu te Opati Tauturu o te Moni ‘Akangaroi o te Tamaki (War Pension Services) ki runga i te numero founu 0800 650 656.

Mei te mea e, kua turi takiri toou nga taringa, me kare ra, karē koe e rongo meitaki ana, ka rauka ia koe i te tuku tuatua mai kia matou na runga i te matini fax a te putuputu‘anga Deaf Link, te karē koe e tutaki, ki te numero 0800 621 621.