Internationale Sociale Verzekeringsovereenkomsten

Nieuw-Zeeland heeft bilaterale sociale verzekeringsovereenkomsten met diverse landen afgesloten. Met deze overeenkomsten hebben Nieuw-Zeelanders toegang tot bepaalde uitkeringen of pensioenen wanneer zij naar deze landen verhuizen, en omgekeerd hebben buitenlandse migranten uit die landen soortgelijke rechten in Nieuw-Zeeland.

Landen waarmee Nieuw-Zeeland een sociale verzekeringsovereenkomst heeft

Australië
Canada
Denemarken
Ierse Republiek
Jersey
Guernsey
Griekenland
Malta
Nederland
Verenigd Koninkrijk

Uitkeringen en pensioenen

Als u van Nieuw-Zeeland naar één van deze landen verhuist, is uw recht op een uitkering of pensioen doorgaans gebaseerd op de tijd dat u vanaf uw 20ste verjaardag in Nieuw-Zeeland of in het land onder de overeenkomst hebt gewoond.

Elke overeenkomst geeft aan of u recht heeft op een Nieuw-Zeelands pensioen of uitkering, of dat u recht heeft op hulp vanuit het land waarvoor de overeenkomst geldt.

U dient aan ons op te geven in welke andere landen u hebt gewoond, aangezien u misschien ook recht op pensioen uit die landen hebt.

Welke uitkeringen of pensioenen zijn beschikbaar en wie beslist over wat ik ontvang?

International Services en Work and Income bepalen samen wie voor een uitkering of pensioen uit Nieuw-Zeeland in aanmerking komt op basis van de criteria voor de rechthebbende. De instantie voor uitkeringen of pensioenen in elk land onder de overeenkomst bepaalt wie voor een uitkering of pensioen uit dat land in aanmerking komt.

In sommige gevallen ontvangt u een uitkering of pensioen deels uit Nieuw-Zeeland en deels uit het land onder de overeenkomst.

Voor meer informatie over het ontvangen van een uitkering of pensioen uit Nieuw-Zeeland en/of uit een land onder de overeenkomst, verwijzen wij u naar de folders op de website van Work and Income, waarin elke overeenkomst nader wordt toegelicht. U kunt bij ons ook een folder aanvragen. Zie hieronder voor onze contactgegevens.

Wat moet ik doen voordat ik uit Nieuw-Zeeland vertrek om voorgoed in een land onder de overeenkomst te gaan wonen?

Voordat u vertrekt, dient u eerst te controleren of u voor een uitkering of pensioen uit Nieuw- Zeeland of uit het buitenland in aanmerking komt.

Indien u reeds een uitkering of pensioen uit Nieuw-Zeeland ontvangt, dient u ons vóór uw vertrek van uw plannen op de hoogte te stellen. Het verdient aanbeveling om uw verzoek tot uitbetaling van uw Nieuw-Zeelandse uitkeringen of pensioenen in het buitenland tenminste 4 weken vóór uw vertrek in te dienen. Uitkeringen en pensioenen uit het land waarvoor de overeenkomst geldt, kunt u zowel in dat land als in Nieuw-Zeeland aanvragen.

Als u niet reeds een pensioen ontvangt uit het land waar u gaat wonen, dient u daar na aankomst een pensioen aan te vragen.

Wat gebeurt er wanneer ik van Nieuw-Zeeland naar het buitenland, of van het buitenland naar Nieuw-Zeeland reis?

Als u een Nieuw-Zeelands Ouderdomspensioen ontvangt en u verlaat het land onder de overeenkomst tijdelijk voor niet langer dan 26 weken, dan zijn de Nieuw-Zeelandse voorwaarden ten aanzien van betalingen naar het buitenland of de bepalingen van de overeenkomst van toepassing (zie de verwijzing naar de Folders Sociale Verzekeringsovereenkomst elders in deze informatiefolder).

Als u Nieuw-Zeeland tijdelijk bezoekt, komende uit een land onder de overeenkomst, dan gaat de uitbetaling gewoon door op basis van wat u in het land onder de overeenkomst ontvangt.

Als u zich weer voorgoed in Nieuw-Zeeland vestigt, kunt u in aanmerking komen voor het volle bedrag van een uitkering of pensioen in Nieuw-Zeeland, met aftrek van het bedrag van het op de sociale zekerheid gebaseerde pensioen dat u van elders ontvangt.

Wat gebeurt er als mijn omstandigheden veranderen terwijl ik in een land onder de overeenkomst woon?

Om ervoor te zorgen dat u steeds de juiste uitkering of pensioen ontvangt, dient u ons eventuele veranderingen te melden. Ook wanneer u niet in Nieuw-Zeeland woont, dient u bepaalde veranderingen in uw omstandigheden aan ons te melden, waaronder:

 • persoonsgegevens, zoals uw naam of adres
 • leefsituatie - bijvoorbeeld wanneer u met een partner gaat samenwonen
 • indien u of uw partner naar een ander land verhuist, of een buitenlands pensioen gaat ontvangen.

U ontvangt geregeld attestaties de vita (Life Certificates) die u ingevuld aan ons retourneert, zodat uw gegevens en uw recht op uitkering van kracht blijven. U dient ons ook te berichten indien u voorgoed naar Nieuw-Zeeland terugkeert.

Privacywetten bij uw verblijf in het buitenland

Bij verblijf in het buitenland van u, uw partner of inwonende kinderen gelden dezelfde privacywetten ten aanzien van het ontvangen van een uitkering of pensioen uit Nieuw-Zeeland als wanneer u in Nieuw-Zeeland zou zijn. Dit betekent dat, tenzij u iemand anders machtigt, alleen u toegang tot uw informatie van ons kunt krijgen.

Alle ingevulde aanvraagformulieren voor Nieuw-Zeelandse uitkeringen of pensioenen middels een overeenkomst kunnen vergeleken worden met informatie in het bezit van het land onder de overeenkomst om uw aanspraken te controleren. Enkele andere Nieuw-Zeelandse overheidsinstanties kunnen ook informatie over u vergelijken, bijvoorbeeld de belastingdienst of de Nieuw-Zeelandse douane.

Meer informatie

vindt u in de International Services folders over de sociale verzekeringsovereenkomsten. Deze folders bevatten de volgende informatie:

 • hoe betalingen in het buitenland plaatsvinden
 • hoe buitenlandse pensioenen aan u in Nieuw-Zeeland worden uitgekeerd
 • extra hulp beschikbaar in Nieuw-Zeeland en in het land onder de overeenkomst
 • hoeveel u uit Nieuw-Zeeland ontvangt bij verblijf in het buitenland
 • hoe belasting wordt geheven op uitkeringen en pensioenen
 • hoe u een uitkering of pensioen in een land onder de overeenkomst aanvraagt
 • Veel Gestelde Vragen
 • contactgegevens van instellingen voor sociale verzekeringen in elk land onder de overeenkomst.
De folders vindt u op: Social Security Agreements and guides
of bel ons… vanuit Nieuw-Zeeland… vanuit het buitenland…
Australische Overeenkomst 0800 777 227 + 64 4 978 1180
Verenigd Koninkrijk, Jersey/Guernsey of de Ierse Republiek 0800 771 001 + 64 4 978 1180
Alle andere landen 0800 777 117 + 64 4 978 1180
Veteranenpensioen 0800 553 003
Ons postadres luidt: PO Box 27 -178, Wellington, Nieuw-Zeeland
Stuur een e-mail naar: international.services@msd.govt.nz

Bent u doof of slechthorend, stuur dan een fax naar ons Deaf Link gratis faxnummer 0800 621 621. Een tolk is ook beschikbaar als u ons belt op 0800 777 177.